Over BWNR

In een notendop

BWNR.NL stelt een projectorganisatie in staat om professioneel en uiterst efficiënt met bewoners die betrokken zijn bij het project te communiceren. In de eerste plaats kan het hierbij gaan om het maken van afspraken voor bezoek of werkzaamheden aan huis. Het enige wat daarvoor nodig is is een lijst met adressen (straat, huisnummer, postcode en plaats) en het ingeven van de afspraakmogelijkheden. De bewoners ontvangen eenmalig een brief met uitleg en inloginformatie en kunnen vervolgens zelf afspraken kiezen en hun contactgegevens ingeven. Tijdrovend telefonisch contact wordt op die manier overbodig, hetgeen de organisatie kosten bespaart en voor bewoners minder belastend is.
Daarnaast biedt BWNR.NL nog uitgebreide andere mogelijkheden.

Kwaliteit

Bij veel (bouw-/omgevings)projecten is communicatie met de bewoners (particulieren en bedrijven) een belangrijk onderdeel van het succes van dat project. Waar soms kan worden volstaan met een bewonersbrief aan het begin van een project, zijn in veel gevallen meerdere contactmomenten wenselijk. Daarmee wordt ook de behoefte om inzicht te hebben in de kwaliteit van de communicatie groter. BWNR.NL legt het hele proces vast en stelt de organisatie in staat om inzicht te geven naar de opdrachtgever toe. Voor bewoners kan goede communicatie afhandeling leiden tot verhoogde betrokkenheid en een beter draagvlak voor het project.


Doelgroep

In principe iedere organisatie met projecten waarbij communicatie met betrokken bewoners van belang is. Dit kunnen ingenieursbureaus zijn, (lokale) overheden, nutsbedrijven, wegbeheerders, aannemers en projectontwikkelaars.


Maatwerk

BWNR biedt de mogelijkheden om vanuit uw project maatwerk te leveren qua communicatie. Hiertoe zijn uitgebreide configuratiemogelijkheden beschikbaar.


Partners

De website BWNR is/wordt toegepast bij projecten (in opdracht) van de volgende organisaties:


BK Ingenieurs


Interesse?

Indien u als projectorganisatie interesse of vragen heeft, kunt u emailen naar
Kijk ook op: demo.bwnr.nl/demo
Website voor bewoners en
(bouw)projecten

 
InfoLead


postcode


huisnummer

toevoeging

wachtwoord


wachtwoord vergeten?
Help
Privacy

BWNR.NL voldoet aan de Europese privacyverordening algemene verordening gegevensbescherming (AVG):
  • transparantie: de persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hier van op de hoogte, heeft hiervoor toelating gegeven en kent zijn rechten.
  • doelbeperking: de persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld, en mogen niet voor andere zaken gebruikt worden
  • gegevensbeperking: enkel de noodzakelijke gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, mogen worden verzameld
  • juistheid: de persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven
  • bewaarbeperking: de persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde doel
  • integriteit en vertrouwelijkheid: de persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging
  • verantwoording: de verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan deze regels te voldoen
Dit betekent onder andere:
  • BWNR.NL gebruikt de door u verstrekte gegevens strikt voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk het mogelijk maken van communicatie tussen u en de organisatie van het project. Ook de projectorganisatie verplicht zich uw gegevens zuiver en alleen te gebruiken voor het project zelf. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen en uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.
  • Uw persoonsgegevens worden na afloop van het project verwijderd.
  • Indien u uw persoonsgegevens eerder verwijderd wilt hebben kunt u contact opnemen via de website.


  Ok