Communicatie met bewoners


Hieronder een aantal interactieve schema's. LET WEL: dit zijn als het ware 'snapshots' van de mogelijkheden. In werkelijkheid zijn er veel meer mogelijkheden en is veel meer flexibiliteit mogelijk.

Voor wie

BWNR.NL is bedoeld voor projectorganisaties die afspraken met bewoners moeten maken voor bezoeken en werkzaamheden. BWNR biedt bewoners een inlogmogelijkheid waarmee zij zelf afspraken kunnen kiezen. Vervolgens ondersteunt BWNR de afhandeling van de gemaakte afspraken. Een project op BWNR is snel en eenvoudig op te zetten. U verlaagt uw kosten en verhoogt de kwaliteit.

Wat

Afspraken

Bewoners ontvangen eenmalig een brief met uitleg over het project en met inloginformatie. Vervolgens kunnen bewoners zelf via BWNR.NL afspraken kiezen en hun contactgegevens ingeven. Tijdrovend telefonisch contact wordt daarmee overbodig. Voor een projectorganisatie betekent dit kostenbesparing. Bewoners ervaren het als prettig om rustig en op hun gemak een afspraak te kunnen kiezen.

Routeplanning en SMS

Afspraken worden vaak gepland in blokken - een dagdeel of een hele dag. Voor de resulterende afspraken berekent BWNR de optimale route, rekening houdend met aangegeven voorkeuren. Op basis van de berekende reistijd en de bezoekduur is bekend hoe laat de projectmedewerker op ieder adres verwacht kan worden en kan SMS naar bewoners worden gestuurd met de nadere bezoekinformatie.

Rapportage

Bezoeken leiden bijna altijd tot rapportage. BWNR ondersteunt het rapporteren met tekst en foto's met o.a. iPad. Met behulp van sjablonen kunnen de input gegevens automatisch tot kant en klare rapporten worden verwerkt.

Aansturing medewerkers

Dezelfde iPad (of andere tablet) waarmee uw medewerker(s) rapporteren, levert hen ook de informatie die ze nodig hebben om hun werk te doen. De medewerker heeft het afsprakenoverzicht en de routeplanning bij de hand en kan terugmelden. Dat laatste betekent ook dat een collega direct in beeld heeft wat de stand van zaken is en er nooit sprake is van dubbel werk of verwarring.

Meer

BWNR doet en kan nog veel meer. We ondersteunen informatieuitwisseling tussen projectorganisatie en bewoners, afhandeling van vragen/meldingen/klachten, enquetes en er is een dashboard om de voortgang op de voet te volgen.
We zijn flexibel en realiseren op korte termijn nieuwe functionaliteit als die nodig is om uw project tot een succes te maken.

Inschrijven op tender of aanbesteding? Beste PKV / EMVI?
BWNR.NL zorgt ervoor dat u lagere kosten heeft,
én meer te bieden!

Kwaliteit

Bij veel (bouw-/omgevings)projecten is communicatie met bewoners (particulieren en bedrijven) een belangrijk onderdeel van het succes van dat project. Waar soms kan worden volstaan met een bewonersbrief aan het begin van een project, zijn in veel gevallen meerdere contactmomenten wenselijk. Daarmee wordt ook de behoefte om inzicht te hebben in de kwaliteit van de communicatie groter. BWNR.NL legt het hele proces vast en stelt de organisatie in staat om inzicht te geven naar de opdrachtgever toe. Voor bewoners kan goede communicatie afhandeling leiden tot verhoogde betrokkenheid en een beter draagvlak voor het project.

Betrouwbaarheid

Voor bewoners is betrouwbaarheid van groot belang. Als projectorganisatie moet je niet alleen betrouwbaar zijn, maar het ook communiceren. Doordat BWNR.NL de bewoner in staat stelt mee te kijken en te communiceren met u wordt de betrouwbaarheid vergroot. Doordat eventuele rapportages die de bewoner betreffen, direct in te zien zijn door de bewoner wordt die betrouwbaarheid nog eens versterkt.

AVG - privacy

BWNR.NL voldoet geheel aan de sinds mei 2018 geldende Europese privacy verordening AVG.

Maatwerk

BWNR biedt de mogelijkheden om vanuit uw project maatwerk te leveren. Door middel van uitgebreide configuratiemogelijkheden kunt u functionaliteit en teksten naar eigen wens inrichten. Daarnaast breiden we de functionaliteit uit als uw project daarom vraagt.

Aanbesteding

In de aanbestedingsfase van een project kunnen wij u ondersteunen in uw contact met de opdrachtgever. Denk hierbij aan het inrichten van een demonstratieproject. Ook als er nieuwe wensen zijn, kunnen we in overleg meewerken aan de presentatie hiervan.

Kosten van BWNR

Het is niet mogelijk standaard tarieven te hanteren. Projecten zijn daarvoor te verschillend. Ons uitgangspunt is altijd, dat het gebruik van BWNR tot kostenvoordelen bij de klant moet leiden. Dit geldt niet alleen voor grotere maar ook voor relatief kleine projecten. We gaan graag met u aan tafel zitten om tot een prijs te komen die voor u aantrekkelijk is en die voor ons een faire vergoeding in houdt. Voor u zijn de 'investeringskosten' - de tijd en moeite die u er in moet steken - minimaal. U hoeft slechts adressen en afspraakmogelijkheden in te lezen, de configuratie te doorlopen en u bent klaar. Medewerkers kunnen met een instructie van enkele minuten aan de slag.
In principe zijn alle kosten inbegrepen, geen onverwachte extra's en volledige ondersteuning ook buiten kantooruren.

Partners

BWNR is of wordt al toegepast bij projecten (in opdracht) van de volgende organisaties:Projecten

Onderzoek Energielabel voor woningen. Meer..
Industriegebied Westpoort en Hoogtij. Meer..
Heropname Energielabel voor woningen. Meer..
Bouw Cooltoren Rotterdam. Meer..
Dijkverbetering Vierambacht Woubrugge. Meer..
Riolering Bloemenbuurt Den Haag. Meer..
Diverse kleinere schadeopname projecten. Meer..


Contact

Indien u als projectorganisatie interesse of vragen heeft, kunt u emailen naar info@infolead.nl of hieronder het contactformulier invullen of een terugbelverzoek doen. We helpen u graag verder.

terugbelverzoek
contactformulier